Pravidla masáže

Do tantrické masáže nepatří mazlení ani intimní doteky přijímajícího s masérkou či masérem. Masérka není předmětem tantrické masáže a intimní doteky s ní si tedy nelze kupovat ani jí k ním jakkoliv jinak nutit. Tantrická masáž je o prožitku přijímající role, zaměření se pouze na své vlastní prožívání a sledování vlastního vnitřního procesu. Tantrická masáž není o prožívání erotické výměny s druhým člověkem.   Cílem tantrické masáže není orgasmus. Tantrická masáž se vylučuje s připlácením za sexuální služby (sex, orální sex atp.) Tantrickou masáž nelze provádět bez vstupního rozhovoru, kdy je klient informován o průběhu a záměru tantrické masáže a kdy jsou také stanoveny její hranice. Nezbytná je také následná reflexe pocitů a prožitků klienta, pokud tento není proti tomu. Tantra masáž působí terapeuticky a léčivě na řadu psychických i fyzických potíží, ale nemůže nahradit psychoterapii ani s ní být zaměňována. Tantrická masáž nesmí být prováděna nezletilými ani nezletilým. Tantrická masáž nesmí být prováděna pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Tantra masáž

Nejdříve by klienti meli znát rozdíl mezi tantrickou a erotickou masáží aby se správně rozhodli co chtějí zkusit,a předešlo se zbytečnému zklamání.

Tantra masáž

Z tantra masáže vyzařuje opravdové přijetí sexuality a s ní spojené posvátnosti. V tantře je sexualita prostředkem k sebe-léčení a objevování nových životních a vztahových dimenzí. To vše je předáváno skrze dotek, rozhovor, přijetí a pocit. Důležitou součástí praxe tantra masáží je duševní hygiena maséra či masérky.

Erotická masáž

Erotická masáž pracuje především s tělem a tělesností. Spirituální rámec zde nemá velký význam. To, co získáte v tantra masáži je krom bezprostředních účinků na tělo i psychiku, především zážitek. Zážitek toho, čím vším může sexualita být. Tento zážitek si můžete přenést do svého vlastního sexuálního života, jakožto princip a na jeho podkladě se pustit do vzrušujícího objevování jeden druhého. Krom toho má masáž pozitivní vliv při předčasné ejakulaci, či poruchách erekce, přílišném množství stresu a celkovém napětí těla vlivem přepracovanosti. Pomáhá k větší propojenosti a celistvosti. Tantra masáž pro ženy na otázku, zda Vám tantrická masáž přinese vytoužený orgasmus není snadné odpovědět. Ženy jsou ve své sexualitě jiné než muži. Zatímco muž je na vzrušení připraven takřka kdykoliv a většinou je při chuti, se ženou je to složitější. Je ovlivňována nejen svou psychikou a potřebou intimity, blízkosti a vzájemných sympatií, ale také svými hormony

Cíle tantrické masáže

Celkový pocit hluboké a přetrvávající relaxace. Pocítění vlastní sexuální síly. Získání praktických vědomostí o tom, jak se svou sexuální energií tantricky pracovat. Prožitek úcty a respektu k sobě samému i dávajícímu. Získávání kladného vztahu k vlastnímu tělu. Učení se otevřené komunikaci o vlastních pocitech a potřebách. Získání úcty k otázkám intimity. Odstranění studu. Ponoření se do prožitku tady a teď. Vystoupení ze společenských rolí – hledání vlastního autentického já. Znovuobjevení sexuálního zájmu o partnera. Inspirace v partnerském vztahu, pochopení vlastních potřeb i potřeb partnera.

Léčivé účinky tantrické masáže

Uvolňuje od hlubokého stresu, pomáhá zbavovat úzkosti a strachu ze života. Uvolňuje svalové napětí, podporuje správné fungování oběhového a cévního systému, pomáhá při regeneraci. Odbourává psychické bloky a pomáhá při léčbě nefyziologických problémů s otěhotněním. Má kladný vliv při poruchách erekce. Pomáhá při potížích s předčasnou ejakulací. Léčí problémy s prostatou. U žen pomáhá při neschopnosti dosáhnout orgasmu či při bolestivém sexuálním styku vlivem nedostatečného uvolnění. Jakékoliv masáže kratší než 2 hod práce s klientem, zahrnující také masáž intimní nelze tedy nazývat tantrou, protože v takto krátkém časovém úseku není možné naplnit stanovený obsah tantrické masáže – tedy její jednotlivé kroky, které na sebe navazují a mají v ní svůj význam.

+420 735 006 009

Objednejte si termín telefonicky, nebo zašlete SMS

Online rezervace

Vytvořte si okamžitou rezervaci pomocí jednoduchého formuláře

Menu
X